Tu i teraz

Nasz aktualny cennik

Płatności należy dokonać z góry, najpóźniej na 24 godziny przed wizytą, przelewem na następujący rachunek bankowy :

04 1870 1045 2078 1078 6622 0001

lub płatnością elektroniczną BLIK, za pośrednictwem następującego numeru telefonu komórkowego :

+48 572 721 212.

W razie potrzeby odwołania wizyty, prosimy zrobić to niezwłocznie telefonicznie lub SMS-em na numer pracowni, najlepiej nie później niż na 24 godziny przed zaplanowaną wizytą. Zajęcia odwołane po tym terminie podlegają opłacie.

 

Szczegółowe zasady odwoływania wizyt zawarte są w pkt. X regulaminu.

Psycholog dzieci i młodzieży

Usługa Czas trwania usługi Cena
Konsultacja / Pierwsza wizyta
do 60 minut
200 zł
Terapia indywidualna
do 45 minut
160 zł
Wsparcie psychologiczne dla rodziców
do 50 minut
180 zł
Opinia pisemna
-
140 zł

Trening Umiejętności Społecznych

Usługa Czas trwania usługi Cena
Konsultacja/ pierwsza wizyta
do 50 minut
170 zł
TUS sesje indywisualne
do 50 minut
150 zł
TUS warsztat grupowy
do 60 minut
100 zł *

*Cena za jedno spotkanie 100 zł . Płatność z góry za cały cykl 12 spotkań 1200 zł . Wymagane wstępne spotkanie konsultacyjne.

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Logopeda

Usługa Czas trwania usługi Cena
Konsultacja / Pierwsza wizyta
do 60 minut
150 zł
Terapia indywidualna
do 35, do 50 minut
110, 130 zł
Diagnoza (do 2 spotkania)
do 50 minut
150 zł*
Opinia pisemna
-
100 zł

*Cena za jedno spotkanie. 

Terapia integracji sensorycznej

Usługa Czas trwania usługi Cena
Pierwsza wizyta/ konsultacja procesów Integracji Sensorycznej
do 55 minut
180 zł
Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej
3 spotkania* po 50 minut
540 zł
Terapia Integracji Sensorycznej
45 minut
150 zł
Opinia pisemna
-
120 zł

* W szczególnych przypadkach liczba spotkań diagnostycznych może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą konsultowane z opiekunem dziecka. W takim przypadku cena za diagnozę zostanie odpowiednio zmieniona.

 

Pedagog

Usługa Czas trwania usługi Cena
Pierwsza wizyta/ konsultacja
do 55 minut
170 zł
Konsultacje psychopedagogiczne dla rodziców
50 minut
150 zł
Terapia pedagogiczna/ wspomaganie rozwoju Kids' Skills
do 50 minut
150 zł
Terapia dysleksji
45 minut
140 zł
Terapia pedagogiczna
45 minut
140 zł
Spotkanie diagnostyczne z dzieckiem
do 50 minut
170 zł
Opinia pisemna
-
110 zł


Terapia ręki

Usługa Czas trwania usługi Cena
Konsultacje- pierwsza wizyta
do 60 minut
160 zł
Terapia ręki- kolejne spotkanie
45 minut
130 zł
Diagnoza 1-2 spotkania
do 60 minut
160-320 zł
Opinia pisemna
-
100 zł

Muzykoterapia

Usługa Czas trwania usługi Cena
Konsultacja/ pierwsza wizyta
do 50 minut
170 zł
Indywidualne sesje muzykoterapeutyczne
45 minut
150 zł


Bezglutenowe warsztaty kulinarne

Usługa Czas trwania usługi Cena
Warsztat- pizza bezglutenowa (rodzic + dziecko)
2-3 h
170 zł
Warsztat- pizza bezglutenowa (dodatkowy rodzic/dziecko)
2-3 h
90 zł
Bezglutenowe warsztaty dla dzieci
2-3 h
*

* Aktualne ceny na Facebooku w wydarzeniach. Facebook – Pracownia Tu i Teraz

Joga

Usługa Czas trwania usługi Cena
Dzieci 6-10 lat
60 minut
60 zł*
Dzieci 6-10 lat (karnet- 4 zajęcia do wykorzystania przez 4 tygodnie)
60 minut
220 zł
Warsztat Jogi 4 spotkań
75 minut
190 zł

*Cena za pojedyncze wejście. 

Minimalna liczba osób do tego żeby zajęcia mogły się odbyć to 5.

 

Zdrowy kręgosłup

Usługa Czas trwania usługi Cena
Karnet na 4 zajęcia, ważny 4 tygodnie
50 minut
170 zł

Minimalna liczba osób do tego żeby zajęcia mogły się odbyć to 5.

Zajęcia artystyczne

Usługa Czas trwania usługi Cena
Grupa 5-7 lat
50 minut
60 zł*
Grupa 8-10 lat
60 minut
60 zł*
Grupa 11-13 lat
60 minut
60 zł*

Minimalna liczba osób do tego żeby zajęcia mogły się odbyć to 5.

*Przy płatności za miesiąc z góry cena za zajęcia to 55 zł.