Tu i teraz

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to kompleksowe zajęcia dedykowane dzieciom i młodzieży, którzy borykają się z różnorodnymi trudnościami w nauce, takimi jak czytanie, pisanie czy liczenie. Nasza terapia ma na celu niwelowanie tych trudności poprzez wykorzystanie indywidualnych mocnych stron każdego ucznia.

Pierwsze spotkanie/ konsultacja

Podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego, które odbywa się wyłącznie z udziałem rodzica, jesteśmy otwarci na wszelkie informacje dotyczące zmartwień oraz problemów, z którymi boryka się dziecko. Cenne dla nas będą materiały takie jak zeszyty, książki czy ewentualne diagnozy z wcześniejszych placówek edukacyjnych.  Kolejne spotkania odbywa  się już z udziałem samego dziecka. Te dwa spotkania (rozmowa z rodzicami oraz obserwacja dziecka podczas pierwszych zajęć), pozwalają specjaliście dokonać diagnozy i na tej podstawie dostosować terapię do konkretnych potrzeb ucznia. Wykonywana u nas diagnoza jest przeznaczona wyłącznie do celów dalszej terapii. W przypadku zgłoszenia chęci przez rodzica, specjalista może stworzyć adnotację do placówki, jednak nie jest ona wiążąca tak jak opinia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Do kogo jest kierowana terapia z pedagogiem specjalnym?

Do dzieci, w tym także przedszkolnych, oraz młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Terapia pedagogiczna nie ogranicza się jedynie do dzieci w normie rozwojowej. Wspieramy także dzieci z niepełnosprawnościami. Nasza praktyka obejmuje również dzieci z trisomią 21 chromosomu, zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualna.

Kiedy warto udać się na konsultacje do pedagoga specjalnego?

  • Kiedy obserwujesz u swojego dziecka  trudności w nauce, w szczególności w nauce czytania i pisania. Bądź kiedy twoje dziecko posiada diagnozę lub podejrzenie dysleksji.
  • Kiedy twoje dziecko ma trudności z koncentracją uwagi, nie jest w stanie usiedzieć w szkolnej ławce, bądź ma diagnozę ADHD.
  • Kiedy obserwujesz u swojego dziecka trudności w zakresie orientacji przestrzennej, np. problem z rozpoznaniem kierunków, strony lewej i prawej,  położenia elementów względem siebie lub dziecka ( nad, pod, obok, za itp.).
  • Kiedy w ocenie przygotowania szkolnego, u twojego dziecka w jakimś obszarze zaobserwowano szczególne trudności.
  • Kiedy twoje dziecko jest wybitnie uzdolnione.

Zapraszamy do skorzystania z naszych konsultacji pedagogicznych! 

Rozumiemy, że jako rodzic chcesz jak najlepiej dla swojego dziecka. Dlatego też zachęcamy Cię do skorzystania z konsultacji, jeśli cokolwiek zaniepokoi Cię w procesie nauki Twojego dziecka. 

Wspólnie możemy zapewnić Twojemu dziecku najlepsze wsparcie w nauce. Pamiętaj, że dziecko pod opieką odpowiedniego specjalisty, to nie tylko ulga dla Ciebie jako rodzica, ale także szansa na mniej stresujący proces nauki dla Twojego dziecka. Razem możemy stworzyć bezpieczne i efektywne środowisko nauki dla Twojego dziecka.

Zapisz się do naszych specjalistów:

zespol

Daria Piaseczna

Pedagożka Specjalna, Terapeutka Ręki

zespół

Weronika Wieczorek

Pedagożka, Specjalistka poradnictwa psycho-pedagogicznego i rodzinnego, Trenerka TUS