Tu i teraz

Terapia Integracji Sensorycznej

Otaczający nas świat dostarcza nam codziennie niezliczoną ilość bodźców. Każdego dnia wykorzystujemy nasz zmysł: dotyku, słuchu, smaku, wzroku oraz prócz tych popularniejszych, zmysły przedsionkowy (równowagi) i proprioceptywny (czucia głębokiego).  Problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem zewnętrznych bodźców utrudnia funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. Integracja Sensoryczna pozwala nam na celowe działanie, właściwe reakcje organizmu oraz selekcję informacji, co znacząco wpływa na jakość życia.


Umów wizytę

Pierwsze wizyta/ konsultacja

Zanim dziecko rozpocznie terapię Integracji Sensorycznej musi zostać zdiagnozowane pod kątem rozwoju procesów sensorycznych. 

Pierwsze spotkanie to szczegółowy wywiad z rodzicem bądź opiekunem dziecka.  W czasie tej wizyty dokładnie omawiamy obawy i trudności, z którymi boryka się dziecko . Rodzice lub opiekunowie są poproszeni o wypełnienie kwestionariusza sensomotorycznego, który wysyłamy przed umówioną wizytą – te informacje dostarczają dodatkowych danych na temat obserwowanych objawów.

Diagnoza

Spotkanie z dzieckiem – poznanie siebie, nawiązanie kontaktu. Podczas diagnozy przewidziane są 3 spotkania po 50 minut, które mogą ulec zmianie, uwzględniając potrzeby i predyspozycje dziecka.

Zachowania, które wskazują na problemy z integracją sensoryczną:

Zapisz się do naszych specjalistów:

Katarzyna Nowakowska

Terapeutka Integracji Sensorycznej, pedagożka