Tu i teraz

zespół

Weronika Wieczorek

Pedagożka, specjalistka poradnictwa psycho-pedagogicznego i rodzinnego, trenerka TUS.

Moje umiejętności, wiedzę oraz zróżnicowane doświadczenie zawodowe pragnę przekuć na realne wsparcie dla dzieci oraz rodziców podczas spotkań terapeutycznych. Cechuje mnie empatyczność, cierpliwość oraz zaangażowanie. Za moje największe osiągnięcie uważam praktykowanie metody TSR oraz Kids’s Skills w życiu zawodowym.

Na co dzień pracuję w duchu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jak również jestem praktykiem metody Kids’s Skills – Dam radę .  Pracuję z dziećmi, dorosłymi jak i rodzinami, zajmuję się  w szczególności obszarami związanymi z poradnictwem rodzicielskim oraz wspomaganiem rozwoju dziecka, a także przezwyciężaniem szeroko pojętych wyzwań edukacyjnych.  

Posiadam 4 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przejawiającymi osobiste trudności – lęk separacyjny, doświadczanie odrzucenia w przedszkolu/szkole, złość, agresja, nieśmiałość, nadpobudliwość psychoruchową, a także z dziećmi uzdolnionymi. Dlatego też za szczególnie ważne w pracy na rzecz drugiego człowieka uznaje dyskrecję, wspieranie w rozwoju – w dążeniu do pożądanej przez niego zmiany. Możliwość pracy z drugim człowiekiem postrzegam jako przywilej, dlatego też każde spotkanie z klientem – małym czy dużym – to dla mnie nowe odkrycie.

Główne obszary mojej pracy skupiają się na wspieraniu rodzica w zakresie świadomej komunikacji Rodzic –Dziecko. A także na doskonaleniu umiejętności społecznych jakie posiada dziecko oraz ich poszerzaniu o nowe elementy. 

  • Doskonalenie umiejętności w zakresie interakcji społecznych (nawiązywanie, podtrzymywaniu trwałych relacji z rówieśnikami, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, współpraca z innymi)
  • Rozwijanie zdolności w zakresie rozumienia przestrzegania norm społecznych.
  • Poszerzanie kompetencji komunikacyjnych – odbieranie, nadawanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych itp.
  • Trening Kontrolowania oraz rozpoznawania emocji własnych i innych.

W Pracowni prowadzę:

  • Konsultacje psychopedagogiczne,
  • Diagnoza pedagogiczne,
  • Trening umiejętności społecznych,
  • Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego u dzieci przy użyciu metody Kids’s Skills.