Tu i teraz

weronika

Weronika Łuczak-Bryl

Psycholożka

W mojej pracy podążam za potrzebami i możliwościami pacjenta. Istotne jest dla mnie, aby zapewnić bezpieczną atmosferę. Najważniejsze jest to, aby zbudować pełną zrozumienia i akceptacji relację między mną a małym pacjentem i jego rodzicami oraz między dzieckiem a rodzicami.

Dzieci patrząc na nas, dorosłych, uczą się jak funkcjonować w społeczeństwie – na tym też skupiam się w pracy z rodzicem, aby pomóc mu stać się przewodnikiem i towarzyszem w procesie rozwoju dziecka. W pracy ważne jest dla mnie holistyczne podejście. Pracuję z dziećmi poprzez zabawę.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Swoje doświadczenie zdobywałam w Przedszkolu Publicznym, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podczas diagnostyki dzieci w kierunku FASD oraz podczas stażu w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu (Oddział Psychiatryczny Dorosłych). Jestem wolontariuszką w poznańskim Stowarzyszeniu Pomocy Kotom Pokotaj. Cały czas poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach.

W Pracowni prowadzę:

  • Konsultacje psychologiczne,

  • Diagnozowanie trudności u dzieci i młodzieży,

  • Udzielanie wsparcia psychologicznego,

  • Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego u dzieci i młodzieży,

  • Trening umiejętności społecznych,

  • Grupę wsparcia dla kobiet z cukrzycą typu I.