Tu i teraz

zespol

Weronika Główczyńska

Logopedka, Pedagożka Specjalna

Inspiruje moich pacjentów do odkrywania i rozwijania ich pełnego potencjału komunikacyjnego. Moja praca nie ogranicza się jedynie do pomagania w pokonywaniu trudności komunikacyjnych, ale także do tworzenia warunków, które sprzyjają pełnemu rozwojowi moich pacjentów.

Posiadam wykształcenie w dziedzinie logopedii, a obecnie kontynuuję swoją edukację na studiach podyplomowych z zakresu neurologopedii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dodatkowo, jestem także pedagogiem specjalnym. Moja praca obejmuje zarówno terapię dzieci z wadami wymowy, jak i prowadzenie zajęć jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu integracyjnym.

W pracy z dziećmi kładę duży nacisk na budowanie zaufania i pozytywnego podejścia do procesu terapii. Staram się tworzyć atmosferę, która jest przyjazna i wspierająca, aby dzieci czuły się komfortowo i chętnie uczestniczyły w zajęciach. Moja terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, uwzględniając ich wiek, poziom umiejętności, style uczenia się i osobiste cele. Wierzę, że każde osiągnięcie, nawet najmniejsze, może być ogromnym krokiem naprzód w procesie rozwoju.

Jestem stale zaangażowana w rozwijanie mojej wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach doskonalących oraz kwalifikacyjnych z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej. Dążę do nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, aby móc świadczyć najlepszą możliwą opiekę moim pacjentom.

W Pracowni prowadzę:

  • Konsultacje logopedyczne,
  • Diagnozę logopedyczną,

  • Terapie zaburzeń mowy, języka i/lub komunikacji w przebiegu, m.in. niedokształcenia mowy, opóźnionego rozwoju mowy, niepełnosprawności intelektualnej lekkiego i umiarkowanego stopnia, zaburzeń ze spektrum autyzmu,

  • Logorytmikę.