Tu i teraz

Trening Umiejętności Społecznych

Poprzez ciekawe ćwiczenia i interaktywne gry, dzieci rozwijają umiejętności komunikacji, współpracy oraz radzenia sobie z trudnościami interpersonalnymi. Nasze warsztaty nie tylko uczą dzieci jak być bardziej pewnymi siebie i asertywnymi, ale także pomagają budować zdrowe relacje z innymi dziećmi. Wspieramy rozwój empatii, rozpoznawanie uczuć oraz radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi.

Trening Umiejętności Społecznych

Cykl 12 cotygodniowych spotkań + pierwsze (1-2) spotkanie konsultacyjne, realizowane w małych kameralnych grupach.

Prowadząca: 

Weronika Wieczorek -Pedagożka, specjalistka poradnictwa psycho-pedagogicznego i rodzinnego, trenerka TUS. 

Trening Umiejętności Społecznych jest kierowany do dzieci i młodzieży, jest metodą pracy grupowej. Ważnym czynnikiem który wpływa na skuteczność TUS jest wcześniejsza konsultacja diagnostyczna danych trudności dziecka. Na podstawie danych z wywiadu, jak i wieku dziecka dobierana jest grupa. TUS ma na celu wspomóc rozwój dzieci. Skupia się na zasobach, rozwijaniu i doskonaleniu mocnych stron oraz wyposaża w strategie radzenia sobie.

TUS działa w sposób kompleksowy na kształtującą się osobowość dziecka i odpowiada na wiele potrzeb rozwojowych tj. potrzeba przynależności i aprobaty społecznej, a z drugiej strony potrzebę autonomii i niezależności. Dzięki tematyce poruszanej podczas warsztatów uczestnik rozwija i doskonali umiejętności emocjonalno-społeczne. Umiejętności te rozwijane są przy wsparciu osoby prowadzącej, oraz kontakcie z rówieśnikami. Nabywane są poprzez zabawę, eksploracje, doświadczanie i pracę grupową. 

Ważne jest to, aby umiejętności poznane na zajęciach systematycznie ćwiczyć w różnych miejscach, takich jak dom czy szkoła.

Jakie są korzyści z udziału w  TUS?

 • nauka nazywania i wyrażania swoich emocji w sposób bezpieczny,
 • nauka rozumienia emocji swoich i innych,
 • nauka budowania satysfakcjonujących relacji przyjacielskich i rodzinnych, 
 • nauka współpracy,
 • nauka asertywności,
 • nauka skutecznej komunikacji,
 • nauka radzenia sobie w sytuacjach “trudnych” – przeżywanie porażki, niepowodzeń
 • rozwijanie i doskonalenie swoich mocnych stron,
 • rozwijanie świadomości różnic i podobieństw między ludźmi,
 • nabywanie umiejętności społecznych odbywa się w atmosferze pełnej empatii, bezpieczeństwa i poprzez zabawę.

Przedszkolak w świecie emocji-TUS

Cykl 12 cotygodniowych spotkań + pierwsze (1-2) spotkanie konsultacyjne, realizowane w małych kameralnych grupach.

Prowadząca:

Weronika Wieczorek-Pedagożka, specjalistka poradnictwa psycho- pedagogicznego i rodzinnego, trenerka TUS.

Trening Umiejętności Społecznych to metoda pracy grupowej. Ważnym czynnikiem który wpływa na jego skuteczność jest wcześniejsza konsultacja diagnostyczna danych trudności dziecka. Na podstawie danych z wywiadu, jak i wieku dziecka dobierana jest grupa. 

TUS działa w sposób kompleksowy na kształtującą się osobowość dziecka i odpowiada na wiele potrzeb rozwojowych tj. potrzeba przynależności i aprobaty społecznej, a z drugiej strony potrzebę autonomii i niezależności. Dzięki tematyce poruszanej podczas warsztatów uczestnik rozwija i doskonali umiejętności emocjonalno-społeczne. Ważne jest to, aby umiejętności poznane na zajęciach systematycznie ćwiczyć w różnych miejscach, takich jak dom czy szkoła. 

Wszystkie umiejętności będą rozwijane i doskonalone poprzez zabawę, gry, współpracę. Zabawa pełni ważną rolę w rozwoju dziecka i jednocześnie jest ciekawą formą pracy terapeutycznej również dla dziecka.

Dzieci będą otrzymywały zadania do wykonania, przećwiczenia poza grupą- jako dodatkowy, wspierający element terapii.

Na warsztatach dziecko rozwinie i udoskonali swoje umiejętności w zakresie:

 • Emocji- rozpoznawania, rozumienia emocji swoich i innych, wyrażania emocji w sposób bezpieczny i adekwatny do sytuacji, samoregulacji, 
 • Współpracy,
 • Komunikacji potrzeb, 
 • Asertywności- stawiania granic, rozumienia swoich potrzeb, rozumienia i poszanowania granic innych,
 • Budowania, podtrzymywania relacji z rodziną i rówieśnikami,
 • Rozumienia zasad i norm życia społecznego,
 • Rozwiązywania konfliktów, reagowania na zachowania,
 • Empatii,
 • Budowania zdrowej samooceny- rozwijania i doskonalenia swoich mocnych stron,
 • Technik radzenia sobie z niepowodzeniami, porażką, sytuacjami trudnymi dla dziecka.
zespół

Weronika Wieczorek

Pedagożka, specjalistka poradnictwa psycho- pedagogicznego i rodzinnego, trenerka TUS.