Tu i teraz

doktor

dr Agata Trębacz-Ritter

Logopeda, pedagog specjalny i filolog

W swojej codziennej praktyce zawodowej kieruję się holistycznym i indywidualnym spojrzeniem na małego pacjenta z wyzwaniami rozwojowymi. Podczas kontaktu z dzieckiem dążę do zbudowania relacji, która jest fundamentem interakcji sprzyjającej rozwijaniu mowy i komunikacji.

Z wykształcenia jestem logopedą (w trakcie studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), pedagogiem specjalnym, filologiem z wielką pasją do nauczania i uczenia się.

Doświadczenie za­wo­do­we zdo­by­wa­łam w prywatnym centrum terapeutycznym, przed­szko­lu in­te­gra­cyj­nym oraz podczas działalności wo­lon­ta­ryj­nej, dziećmi od 0 do 7 roku życia.

By każdego dnia lepiej pomagać, regularnie uczestniczę w warsztatach, kursach i szkoleniach doskonalących i kwalifikacyjnych z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju. 

W Pracowni prowadzę:

  • Konsultacje diagnostyczne,
  • Przesiewową ocenę rozwoju mowy i komunikacji,
  • Terapię zaburzeń mowy, języka i/lub komunikacji w przebiegu, m.in. niedokształcenia mowy, opóźnionego rozwoju mowy, niepełnosprawności intelektualnej lekkiego stopnia, zaburzeń ze spektrum autyzmu czy dziecięcej apraksji mowy, 
  • Terapię trudności w nauce czytania i pisania,
  • Diagnozę i terapię miofunkcjonalną.