Tu i teraz

Terapia logopedyczna

Ma na celu poprawę zdolności komunikacyjnych i językowych u najmłodszych pacjentów. Podczas sesji logopeda pracujemy z dziećmi, aby rozwijać ich mowę, wymowę, rozumienie języka oraz umiejętność czytania i pisania. Terapia logopedyczna może być stosowana w przypadku różnych trudności, takich jak opóźnienie mowy, zaburzenia artykulacyjne, dysleksja czy trudności w komunikacji społecznej. Poprzez zabawy, ćwiczenia i techniki terapeutyczne, terapia logopedyczna dla dzieci pomaga poprawić ich umiejętności językowe, co wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalny, społeczny i edukacyjny.

Pierwsze spotkanie/ konsultacja:

  • Przeprowadzenie szczegółowego wywiadu i diagnozy logopedycznej (m.in. badanie
    mowy, ocena sprawności narządów artykulacyjnych, badanie toru oddechowego) i ustalenie planu terapii.

Specjalizujemy się w :

  •  Konsultacje diagnostyczne i terapia wad wymowy,
  • Terapia trudności wynikających z dysleksji, a także ocena trudności wskazujących na ryzyko dysleksji (w przypadku kiedy dziecko między 6 a 10 r. ż. przejawia trudności w nauce pisania i/lub czytania),
  • Terapia zaburzeń mowy, języka i/lub komunikacji w przebiegu, m.in. niedokształcenia mowy, opóźnionego rozwoju mowy, niepełnosprawności intelektualnej lekkiego stopnia, zaburzeń ze spektrum autyzmu czy dziecięcej aprakcji mowy,
  • Konsultacje diagnostyczne dla rodziców, których niepokoi rozwój mowy i języka ich dziecka lub którzy chcieliby dowiedzieć się, jak wspierać rozwój dziecka od niemowlaka do przedszkolaka (wczesna stymulacja i profilaktyka logopedyczna), 
  • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna,
  • Nauka czytania metodą sylabową (zgodnie z założeniami Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania Metody Krakowskiej).