Tu i teraz

Muzykoterapia

Muzyka stosowana na zajęciach muzykoterapeutycznych ma wielorakie korzyści. Mobilizuje do ruchu, pomaga w rozładowaniu napięć, uspokaja i relaksuje, jednocześnie zachęcając do odpoczynku. Te ćwiczenia sprzyjają integracji społecznej, nawiązywaniu lepszego kontaktu z rówieśnikami oraz rozwijają umiejętności interpersonalne. Badania naukowe potwierdzają, że muzyka ma silny wpływ na rozwój dzieci, nie tylko tych z zaburzeniami. Muzykoterapia może wspomagać rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, emocjonalnych, koordynacji ruchowej, a także świadomości ciała.

Indywidualne sesje muzykoterapeutyczne dla dzieci i nastolatków

Cykl cotygodniowych 45 min indywidulanych sesji muzykoterapeutycznych przeznaczony jest dla dzieci z obciążeniami rozwojowymi, problemami psychospołecznymi, w trakcie leczenia lub po zakończeniu – chorób przewlekłych.

Indywidualne sesje muzykoterapeutyczne oparte zostały o muzykoterapie aktywną, która ma za zadanie pobudzić sferę psychofizyczną podopiecznego/pacjenta poprzez śpiew, grę na prostych instrumentach, dzięki którym stymulacji podlegać będą receptory słuchowe, dotykowe i wzrokowe.

Zastosowanie i wykorzystywanie metod oraz technik z obszaru muzykoterapii aktywnej mają na celu poprawić lub pobudzić umiejętność wyrażania emocji, komunikacji interpersonalnej, koncentracji, jak również pomóc w obniżeniu poziomu stresu, lęku, poczucia samotności, poprawić samopoczucie, nastrój, pobudzić kreatywność, rozładować nagromadzone myśli, oraz przekierować uwagę. Natomiast receptywna forma muzykoterapii pojawi się m.in. poprzez wizualizacje muzyczne, malowanie do muzyki, która ma za zadanie wprowadzić pacjenta w stan relaksu.

Podczas pracy mogą zostać wykorzystane elementy z muzykoterapii rodzinnej, a celem jej będzie ukazanie sposobów możliwej komunikacji pozawerbalnej, jak również pomoc w lepszym rozumieniu siebie nawzajem.

Indywidualne sesje relaksacyjne dla rodziców

Indywidualne sesje relaksacyjne stworzone z myślą o rodzicach szukających wytchnienia, harmonii, jak również wyciszenia i odnalezienia siebie w przestrzeni tu i teraz. Zaprojektowane sesje dostępne są w dwóch formach m.in. jednorazowego spotkania lub cotygodniowego cyklu, trwające 50 min.

Sesje Relaksacje odbywają się w komfortowej, ciepłej przestrzeni, z wykorzystaniem dźwięków natury oraz instrumentów, na których będzie grał muzykoterapeuta. Celem niniejszej relaksacji jest poczucie własnego ciała, możliwych spięć, wyregulowania oddechu, przekierowania uwagi, jak również spotkaniem z samym sobą.

Sesje zostały oparte m.in. na muzykoterapii receptywnej, a dokładnie na wykorzystaniu elementów technik relaksacyjnych tj.

  • wizualizacje muzyczne,
  • trening autogenny J.H. Schultza,,
  • elementy Mindfulness – tzw. treningu uważności,
  • elementy ćwiczeń oddechowych.