Tu i teraz

Muzykoterapia

Muzykoterapia jest procesem, w którym wykorzystuje się  muzykę i/lub jej elementy jak dźwięk, rytm, melodia, harmonia w celu przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania lub wspierania rozwoju osób z różnorodnymi potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej, społecznej. Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, natomiast muzyka w formie utworu często jest wyzwalaczem i katalizatorem głębszych przeżyć i emocji. 

Indywidualne sesje muzykoterapeutyczne dla dzieci

Cykl cotygodniowych indywidulanych sesji muzykoterapeutycznych przeznaczony jest dla dzieci:

 • z trisomią 21 chromosomu,
 • spektrum autyzmu,
 • z mutyzmem wybiórczym,
 • niewidomych,
 • problemami psychicznymi,
 • w trakcie lub po zakończeniu leczenia chorób przewlekłych,
 • nadpobudliwych oraz z depresją. 

*Dobór metod i technik zaprojektowanych sesji muzykoterapeutycznych, są dopasowane w oparciu o indywidualne potrzeby konkretnego przypadku dziecka, po wcześniejszym spotkaniu wstępnym.

Obszary działania muzykoterapii

Zaprojektowane sesje muzykoterapeutyczne jako proces wspomagający i do uzupełniający (inne terapie), niosą z sobą szerokie spektrum możliwości pracy, na różnych obszarach tj.:

 • Ułatwienie komunikacji,
 • Uczenie się, 
 • Mobilizacji, 
 • Ekspresji, 
 • Koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej oraz poznawczej, 

w celu rozwoju wewnętrznego potencjału, jak również rozwoju lub odbudowy funkcji danej jednostki tak, aby mogła osiągnąć lepszą integrację intra i interpersonalną, a dokładniej ujmując lepszą jakość życia w codziennym życiu społecznym.

Muzykoterapię podzielić można na dwa obszary:

 • Pierwszy aktywny, który ma za zadanie pobudzić sferę psychofizyczną podopiecznego/pacjenta poprzez wspólne śpiewanie, granie na prostych instrumentach perkusyjnych jaki i melodycznych, dzięki którym stymulacji podlegać będą receptory słuchowe, dotykowe i wzrokowe. 
  Tworzenie improwizacji -dialogu muzycznego, który stanowi spontaniczne, wspólne lub indywidualne działanie muzyczne nastawione na zamianę zachowań pacjentów.
  Zastosowanie i wykorzystywanie metod oraz technik z obszaru muzykoterapii aktywnej mają na celu poprawić lub pobudzić umiejętność wyrażania emocji, komunikacji interpersonalnej lub pozawerbalnej, koncentracji, kreatywności, jak również pomóc w obniżeniu poziomu stresu, lęku, poczucia samotności, rozładować nagromadzone spięcia/ myśli, trudne  uczucia i stany, a także polepszyć samopoczucie i przekierować uwagę. 
 • Drugi receptywny, którego podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja oraz wizualizacja muzyczna, która jest procesem polegającym na pobudzeniu umysłu za pomocą obrazów i wyobrażeń dla osiągnięcia określonego celu jakim jest m.in. stan relaksacji.

Zapisz się do naszych specjalistów:

pani magda

Małgorzata Markiewicz

Muzykoterapeuta, Pedagożka zajęć umuzykalniających oraz muzycznych.