Tu i teraz

pani magda

Małgorzata Markiewicz

Muzykoterapeuta, pedagog zajęć umuzykalniających oraz muzycznych.

W swojej pracy kieruję się podążaniem za podopiecznym/pacjentem, analizowaniem jego potrzeb, zwracaniem szczególnej uwagi na pobudzenie twórczej postawy, kreatywności, rozumieniem przeżywanych stanów uczuć i emocji, polepszaniem samopoczucia, dbaniem o aspekt wyciszenia wprowadzający w stan relaksacji.

Inspiracją do pracy z drugim człowiekiem kilka lat temu stał się usłyszany cytat „ Tam, gdzie kończą się słowa, zaczyna się muzyka”. Dźwięk, rytm, melodia, harmonia mogą stać się pewnego rodzaju katalizatorem przeżywanych uczuć, emocji, jak również elementami do wyrażania siebie, a niekiedy jedynym sposobem komunikacji jednostki z otaczającym nas wszystkich niezbadanym dotąd ciekawym a zarazem trudnym światem. 

Przez ostatnie lata związana byłam z  Młodzieżową Akademią Musicalową we Wrocławiu, Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej “Przylądek Nadziei” we Wrocławiu oraz  z rodzinami na terenie Wrocławia i okolic. 

Podczas pracy obejmowałam opieką muzykoterapeutyczną, zajęciami umuzykalniającymi i muzycznymi m.in. dzieci i młodzież: onkologiczną niewidomą, z zaburzeniami SI, trisomią 21 chromosomu, spektrum autyzmu, mutyzmu  wybiórczego, rurką tracheostomijną, niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową, nadpobudliwością psychoruchową, depresją, oraz dzieci i młodzież bez dodatkowych obciążeń, jak również rodziców/ opiekunów i personel medyczny.

Jestem absolwentką studiów magisterskich z Muzykoterapii, a także Edukacji Muzycznej oraz Prowadzenia Zespołów Wokalnych i Instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, jak również Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze – w klasie puzonu.

W Pracowni prowadzę:

  • Indywidualne sesje muzykoterapeutyczne.