Tu i teraz

Izabela Magiera-Korpowska

Psycholożka

Najważniejszym aspektem w mojej pracy jest towarzyszenie oraz wspieranie w kształtowaniu przekonań i umiejętności niezbędnych do rozwoju kompetentnych emocjonalno-społecznie, a także życiowo jednostek. Dążę do tego, aby dzieci i młodzież miały głębokie przekonanie o osobistych zdolnościach, o osobistej mocy i wpływie na własne życie oraz o własnym znaczeniu w relacjach z innymi. Bardzo cenię współdziałanie zarówno z dziećmi, jak i rodzicami, gdyż to właśnie współpraca przynosi najlepsze efekty i stanowi fundamenty w mojej pracy.

Wspieram dzieci i młodzież w następujących aspektach :

-budowaniu poczucia własnej wartości,

-rozumieniu emocji własnych i wykorzystywaniu tej wiedzy do rozwijania w sobie samokontroli i samodyscypliny,

-rozwoju umiejętności pracy z innymi oraz zawierania relacji dzięki dobrej komunikacji, współpracy i empatii,

-radzeniu sobie z konsekwencjami w sposób odpowiedzialny, elastyczny i spójny,

-rozwijaniu umiejętności oceny sytuacji zgodnie z wyznawanymi wartościami,

-budowaniu poczucia sprawczości,

-rozwijaniu dostrzegania własnych zasobów i efektywnego z nich korzystania w życiu.

 

Wspieram również rodziców w tworzeniu warunków do współpracy z ich dzieckiem, budowaniu pomiędzy nimi zaufania, a także w kwestiach wychowawczych opartych na szacunku i empatii z jednoczesną umiejętnością wyznaczania granic.

 

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam w niepublicznym przedszkolu integracyjnym, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas prowadzenia treningów umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz w szkołach podstawowych. Obecnie pracuję jako psycholog w szkole podstawowej Montessori.

 

Ukończyłam studia magisterskie – kierunek psychologia na Akademii Mieszka I w Poznaniu, a także studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. 

W dalszym ciągu rozwijam kompetencje własne, a także poszerzam wiedzę uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach.

 

W Pracowni prowadzę:

  • Konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży

  • Wsparcie i wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami, m.in. z ADHD, spektrum autyzmu, szczególnymi uzdolnieniami

  • Konsultacje dla rodziców

  • Psychoedukacja dla rodziców

  • Poradnictwo psychologiczne

  • Trening umiejętności społecznych